Yazılım

Verdiğimiz Yazılım Hizmetleri

360° CPMS’in temel amacı; Yazılım altyapısında yer alan algoritma sayesinde işletmelerin müşterilere verdiği bakiye-kredilerin optimum şekilde dağıtılmasını sağlayarak sınırlı kaynakların verimli müşterilere aktarılmasını ve daha yüksek ciro elde edilmesine destek olmaktır. aynı kaynak yapısında karlılık..

Gelişmiş Algoritma

360° CPMS’in temel amacı; Yazılım altyapısında yer alan algoritma ile işletmelerin müşterilere verdiği bakiye-kredinin optimum dağılımını sağlayarak sınırlı kaynakların verimli müşterilere aktarılmasını sağlayarak daha yüksek ciro ve karlılık elde edilmesine destek olmaktır. aynı kaynak yapısında.

Müşteri sisteminden gelen verilerin 360° CPMS’e entegre edilmesiyle sistem kullanıma hazır hale gelecektir. Müşteri performansı, Prof. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından geliştirilen ve patent süreci devam eden algoritmaya göre değerlendiriliyor.

Performans algoritması müşterinin verimli çalışması içindir. Performans algoritması sonucu 100’e yaklaştıkça müşteri performansının kötü olduğunu, 0’a yaklaştıkça ise müşteri performansının iyi olduğunu gösterir.

Müşteri performansı iyi ise müşteri ile ticari hacmin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Müşterinin performansı 100’e yakın ise yani müşterinin performansı kötü ise müşterinin bakiye riskinin tasfiye süreci hızlandırılmalıdır.

Müşteri sisteminden gelen verilerin 360° CPMS’e entegre edilmesiyle sistem kullanıma hazır hale gelecektir. Müşteri performansı, Prof. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından geliştirilen ve patent süreci devam eden algoritmaya göre değerlendiriliyor.

Performans algoritması müşterinin verimli çalışması içindir. Performans algoritması sonucu 100’e yaklaştıkça müşteri performansının kötü olduğunu, 0’a yaklaştıkça ise müşteri performansının iyi olduğunu gösterir.

Müşteri performansı iyi ise müşteri ile ticari hacmin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Müşterinin performansı 100’e yakın ise yani müşterinin performansı kötü ise müşterinin bakiye riskinin tasfiye süreci hızlandırılmalıdır.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG)

Kuruluşunuzda ve tüm tedarik zincirinizde veri toplamayı, analiz etmeyi ve raporlamayı basitleştiren ESG Yazılımı.

PAYDAŞLARIN KATILIMI

Kuruluşunuz ve genişletilmiş tedarik zinciriniz genelinde sorunsuz bir şekilde veri alışverişinde bulunun ve eylemler üzerinde işbirliği yapın.

STANDARTLARI OPERASYONEL HALE GETİRİN

Farkındalığı artırmak ve sonuçları iyileştirmek için ESG öngörülerini karar verme süreçlerinize entegre edin.

RAPOR ÖLÇÜMLERİ

Verileri, CDP, GRI, ISSB, SASB, TCFD, UN SDG ve daha fazlası dahil olmak üzere ESG raporlama standartları, açıklama gereklilikleri ve çerçevelere uygun olarak otomatik olarak yakalayın.

Çevresel
 • Sera gazı emisyonları
 • Hava ve su kirliliği
 • Biyoçeşitlilik
 • İş döngüselliği
 • Ormansızlaşma
 • Geri dönüşüm ve atık yönetimi
 • Su güvenliği
 • Enerji verimliliği
 • Ürün karbon ayak izi
Sosyal
 • Çeşitlilik ve katılım
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Veri koruma ve gizlilik
 • Çalışma standartları
 • Hayvan refahı
 • Ürün Güvenliği
 • Sorumlu kaynak kullanımı
 • Sürdürülebilir tedarik zinciri
 • Çatışma mineralleri
Yönetim
 • Kurul kompozisyonu
 • Yönetim çeşitliliği
 • Hissedar hakları
 • Lobi faaliyetleri
 • Yönetici tazminatı
 • Muhasebe şeffaflığı
 • Raporlama ve açıklamalar
 • Çıkar çatışması
 • Hissedar eylemleri
 • Yatırımcı ilişkileri

Uzmana Sor

Uzmana sor kısmında çok detaylı ihtiyacınızı tanımlayarak sorularınızı paylaşabilirsiniz. Uzmanımız sorunuzu yazılı cevaplayacak ve gerektiğinde online toplantı ile detaylı açıklamalar yapacaktır.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz

Detaylı bilgi için bize info@grcmngmnt.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

Referanslarımız

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ

Translate »